image graduates asaf"חוויה של פעם בחיים"

"המטרות שלי בקורס היו: שיפור יכולת הסגירה, יכולת הבנה טובה יותר של האחר והעצמה אישית - השגתי וממשתי את המטרות שלי במלואן. הקורס הוא חוויה מדהימה של פעם בחיים. שבוע של שכרון חושים. אתם מדהימים - תודה על הכל!"

אסף שטרנברג - מנכ"ל חברה ליצוא ויבוא