image graduates bruria"התעשרתי מאוד"

"הקורס עבורי היה אפשרות למסע אישי ומקצועי, וכן מסע בין אישי.אפשרות מצוינת למימוש עכשווי ועתידי. לא יאומן עד כמה נהניתי מכל דבר בקורס למדתי המון והתעשרתי מאוד!"

ברוריה יצחק - יועצת ארגונית