image graduates batia"חזרה לחיי השמחה"

"בעקבות הקורס חזרה לחיי השמחה.התחברתי מחדש למאגר האנרגיה שהיה סביבי והרבה זמן לא חשתי בקיומו. מתפעלת מהדרך המיוחדת בה אתם יוצרים את האווירה שמאפשרת צמיחה. החלטתי לתת את הקורס כמתנה לבני, מתוך ידיעה שזאת מתנה לחיים."

בתיה מדמוני - מטפלת אלטרנטיבית