image graduates lea"השפעה מדהימה על החיים שלי"

"אחת המטרות העיקריות שהצבתי לעצמי בקורס הייתה להתחיל לנהוג – המטרה הושגה, אני נוהגת. זהו קורס מובנה הבנוי בצורה נכונה. ההשפעה של הקורס על החיים שלי מדהימה. הקורס העצים את היכולות שבי ואפשר לי גמישות רבה יותר בחיים."

לאה טל