image graduates liron1"מקור לשינוי והעצמה"

"מטרותי בקורס היו: למידת כלים להעצמה אישית, כלים מקצועיים וחוויה ומתנה לעצמי - כל מטרותי הושגו במידה רבה מאוד. בעקבות הקורס התחזקה בי האמונה שאני אדם חזק ועוצמתי וכל דבר קיים בי. הקורס הוא מקור לשינוי, העצמה והכרות עצמית."

לירון ברששת-פיקר - מנהלת הדרכה IKEA