image graduates michel"העצמה אישית"

"העצמה אישית, לימוד כלים מדהימים, שיפור התקשורת האישית והבין-אישית, והיכולת להגשים חלומות באופן אישי , באומץ ובהתמדה."

מיכאל גולדשטיין