image graduates edna-shapira"מתנת החיים שלי לעצמי"

"המטרות שלי בקורס היו העצמה אישית וזמן לעצמי, העצמה מקצועית והרחבת ארגז הכלים והתמקצעות ב- NLP ,הבערה מחודשת של התשוקה וההתלהבות שלי - כל המטרות שלי מומשו במלואן. הקורס הזה הוא מתנת החיים שלי לעצמי."

עדנה שפירא - מנהלת "שילובים" המרכז הישראלי לקניסיולוגיה וחשיבה מחדשת