image graduates roni-boganim"השגתי את מטרתי במידה רבה מאוד"

"יוסי, במידה רבה ראיתי בקורס עד כמה אתה חי ומאמין במה שאתה מלמד. עבורי זה הדבר החשוב ביותר. בנוסף ההתיחסות והגישה , הסבלנות המקבלת, האוהדת ואוהבת היו מאוד חשובים עבורי. המטרה שלי בקורס הייתה לקחת כלים חדשים נוספים לשימוש אישי ומקצועי - השגתי את מטרתי במידה רבה מאוד."

רוני בוגנים - הנחייה אישית וקבוצתית