image graduates iris"חוויה מעצימה"

"בעקבות הקורס אני מאמינה יותר מתמיד ביכולות שלי ובעוצמה שלי, הקורס עשיר בידע וטכניקות אינספור בהנחייתו הכריזמטית של יוסי קדמי ובגישתו המאפשרת, הקשובה והאמפטית. חוויתי חוויה מעצימה הן מהבחינה האישית והן מהבחינה המקצועית. הבנתי מה מניע אותי ומה עוד אני יכולה לעשות. במהלך הקורס הכל הופך להיות ממוקד יותר,ברור יותר, ובסופו ההרגשה היא שהכל אפשרי. כל אחד חייב את זה לעצמו!"

איריס אשל - עובדת סוציאלית ומנחה אישית