image graduates sara dahan"חוויה נפלאה"

"המטרות שלי בקורס היו למידה וחוויה של כלי עבודה המשתלבים בארגז הכלים שלי כקינסיולוגית ומרצה, והזדמנות להתפתחות אישית והעצמה אישית נוספת במסע שלי, ובנוסף מימוש אהבה גדולה שלי - לימוד דברים חדשים, כל מטרותיי מומשו במלואן ובגדול!!! הקורס הוא חוויה נפלאה, מעצימה, מדהימה! מתנה!!! תודה לכם מעומק הלב!!! זכות גדולה!"

שרה דאהן - מרצה ומנחה קבוצתית ופרטנית