פיתרון חידון מספר אחד

1 מזמר-מזמרה 
2  חבר-חברה
3  תקר-תקרה
4  שגר-שגרה
5  סיפר-סיפרה
6  פתיל-פתילה
7  רז-רזה
8  חרך-חרכה
9  קרן-קרנה
10 חצוב-חצובה 
11  מקרא-מקראה
12  מצב-מצבה
13 שתל-שתלה 
14 חזר-חזרה 
15 ברית-בריתה 

 

somthing wonderful gif