האם אנו זקוקים לתיקון?

הקשיבו ליוסי קדמי מסביר מדוע בעצם איננו זקוקים לטיפול אלא להנחייה.
ומדוע כל התנהגות אנושית היא ביטוי ליכולת