הוכחה מדהימה לכך שידע אינו עושה שינוי

צפו בהוכחה מדהימה לכך שידע אינו עושה שינוי