יוסי קדמי מדבר NLP - אתה הצלחה אדירה מרגע שנולדת

הנחת היסוד השלישית של ה-NLP : אנשים פועלים מצוין להשגת התוצאות שהם מקבלים.