יוסי קדמי מדבר NLP הנחת היסוד הראשונה

צפו בשיחה מרתקת של יוסי קדמי על הנחת היסוד הראשונה של ה-NLP

"המפה אינה השטח" - הנחת יסוד שכאשר אתה מפנים אותה באמת היא מחוללת טרנספורמציה בחיים שלך.