יוסי קדמי מדבר NLP מטרה מעוצבת כהלכה

?מדוע בעצם חשוב לקבוע מטרות

מהי הדרך הנכונה לקביעת מטרה כדי להפוך אותה למטרה מעוצבת כהלכה, כזו שאין דבר שיכול למנוע ממך מלהשיג אותה.