יוסי קדמי מדבר NLP הסיפורים שיוצרים מציאות

הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו יוצרים את איכות המציאות שלנו