מדוע פוביה היא ביטוי ליכולת אנושית?

יוסי קדמי מסביר פוביה זה ביטוי להישג אנושי מדהים.