מה זו למידה אמיתית

מה הם ארבעת המרכיבים של למידה אמיתית?
כאשר קולטים באמת מה זו למידה אמיתית אתה יכול להפוך כל ארוע בחיים שלך לתרומה עבורך..