מדוע חייבים לסלוח ו...עכשיו!

לכעס יש מחיר כבד, צפו במצגת זו בה יוסי קדמי מדבר על מחיר הכעס.