מה בעצם מאפשר לנו את השינוי?

הנחת יסוד של ה-NLP האדם אינו ההתנהגות שלו.קיימת הפרדה בין האדם לבין התנהגותו.
כיצד מנהלים דיאלוג עם ההתנהגות ליצירת משהו חדש?
מה הם