ממה מורכבות מחשבות?

מדוע דיכאון ופוביה הם ביטוי ליכולת אנושית לכל מחשבה יש מבנה ייחודי שניתן ללמוד אותו.
בואו ללמוד כיצד שינוי מרכיבי המחשבה מייצר שינוי מיידי.