עד כמה אנו שולטים בכעס?

הנחת היסוד של ה-NLP - אנשים עושים בכל רגע את הטוב ביותר הזמין ואפשרי עבורם.
יוסי קדמי מלמד תהליך פראקטי ומהיר לשחרור מכעס.
הפנייה למדיטציה מיוחדת לשחרור כעסים.